Invloed op uw werkprestaties

Er is een hechte correlatie tussen de productiviteit/werkprestaties en de temperatuur van de werkomgeving. Een werkruimte die te warmte koud of te vochtig is, stimuleert noch het werkritme, noch de efficiëntie van het personeel.

De grafiek geeft deze correlatie aan. De werkprestaties van personen nemen reeds af bij een binnentemperatuur boven 22°C en dalen dramatisch vanaf 26°C. Daarom is het belangrijk om de binnentemperatuur onder controle te houden. Opgepast! Onder 'effectieve temperatuur' valt ook de vochtigheidsgraad.

Het is wetenschappelijk bewezen dat:

  • Ongelukken frequenter voorkomen bij extreme temperaturen – de ideale temperatuur schommelt rond de 20°C. 
  • De mentale weerstand en het werkritme van het personeel nemen sterk af van zodra het te warm wordt in de werkruimte. 
  • Om een comfortabel en efficiënt gevoel te hebben in een gebouw, moet voldoende rekening gehouden worden met de doeleinden van het gebouw.    


Neem nu contact met ons op zodat we tijdens een persoonlijk gesprek kunnen aangeven wat goede airconditioning en ventilatie voor u oplevert!

© Van Kempen Airco-Centre - Disclaimer - Privacy statement - Sitemap