Scholen en dagverblijven

Terugdringen verzuim kinderen en medewerkers
Uit onderzoek is gebleken dat dagelijks 2.000 medewerkers en 20.000 kinderen ziek thuis zijn door ongezonde lucht in scholen en dagverblijven. 

Bij onvoldoende ventilatie ontstaat een te hoge CO2 concentratie in de lokalen. CO2 is een kleurloos en geurloos gas dat van nature aanwezig is in de atmosfeer. Bij een te hoge concentratie kunnen klachten als hoofdpijn, concentratieproblemen en oogirritatie optreden. Kinderen met een verhoogde gevoeligheid voor luchtverontreiniging (bijvoorbeeld astmapatiënten) kunnen hier extra of eerder last van hebben. Tevens is er in scholen en dagverblijven met een slecht binnenmilieu een verhoogde kans op het overdragen van infectieziekten, wat leidt tot een hoger ziekteverzuim.

Van Kempen Airco-Centre wil hier samen met u wat aan doen!
Door toepassing van goede ventilatie in de lokalen kunt u bovenstaande klachten tegengegaan en een gezond binnenklimaat creëren voor zowel de medewerkers als de kinderen. Onderzoek heeft namelijk ook aangetoond dat het aanbrengen van goede ventilatie leidt tot een prestatieverhoging van 15% tot 23% bij rekentesten. 

De doelstelling van het kabinet is dat binnen 15 jaar alle lokalen voorzien zijn van ventilatie om de CO2-concentratie onder de 1200 ppm (parts per million) te houden. Ruim 80% van de scholen en dagverblijven voldoet daar nu nog niet aan. Uw school/dagverblijf (binnenkort) toch wel? 

Neem nu contact met ons op zodat we tijdens een persoonlijk gesprek kunnen aangeven wat goede ventilatie voor u oplevert!

Meer uitleg en informatie vindt u in onderstaande pdf-brochure;

© Van Kempen Airco-Centre - Disclaimer - Privacy statement - Sitemap